Bilden av personlig träning som lyxkonsumtion är förlegad, idag handlar det ofta om stöd till den som behöver hjälp att uppnå en aktiv livsstil. Det är därför man nu landat i bedömningen att även personlig träning faller inom ramen för friskvårdsbidraget. 

Investera därför i dig själv och mejla info@born4movement.se så hjälper vi dig. Det är nämligen dags att ta nästa kliv i din träning. Born4Movement är dessutom anslutet till ActiWay.

Efter konsultationen genomför vi träning tillsammans där du och dina mål står i fokus. 650 kr för 1,5 tim