Är du beredd på en hållbar förändring men ingen Quick fix? Du skriver träning, mat och sömndagbok under en vecka som vi sedan gemensamt analyserar för eventuella förändringar. Vi tittar bara på stora saker och går inte in på detaljnivå. (vägning av mat etc) Ett motto vi går efter är "du kan äta allt men inte alltid"

Pris 1200 kr/ 2 timmar