Screening är en rörelseanalys som tar reda på hur kroppen rör sig med syfte att hitta eventuella rörelseinskränkningar som i sin tur kan påverka din prestation negativt. Screeningen leder i sin tur till att vi tar fram övningar som är anpassade för just dig.

Pris
60 min 650 kr